صنایع دستی اصفهان  ,عکس بازیگران ایرانی  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,گن لاغری  ,

سبز مشاور

 charmsara charmsara charmsara .

charmsara

امضاي تفاهم نامه دانشگاه هنر اصفهان و شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان با موضوع ايجاد مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان

امضاي تفاهم طومار دانش كده هنر اصفهان و كمپاني شهركهاي صنعتي استان اصفهان با زمينه توليد راءس پباده سازي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان تفاهم طومار ساخت مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان براي او‌لين بار در اصفهان ميان شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان

منعقد شد . تفاهم طومار مشترك ساخت مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان في مابين دانشكده هنر اصفهان به سر كردگي دكتر معالج كياني و كمپاني شهركهاي صنعتي استان اصفهان به رئيس عاملي دكتر بگي در محل دانشگاه هنر اصفهان به امضا رسيد . در اين تفاهم طومار كه با هدف برقراري رابطه في مابين صنعت و دانشكده با هدف

رفع خلل ها خوشه كفش اصفهان در قسمت طراحي و مدلگيري به امضا رسيد، طرفين با مسئوليت شدند تا همكاري ويژه اي را براي تحقق هدف ها پيش بيني گرديده براي توسعه و گسترش توانمندي هاي فعالين صنعت كفش اصفهان در حوزه پباده سازي و مدلگيري با استفاده از پتانسيل هاي كالج هنر داشته باشند . در اين تفاهم طومار مقرر گرديد مركز طراحي و مدلگيري و تحقيق و توسعه خوشه كفش اصفهان در راس رويش دانش كده هنر توليد گردد و اين كالج از تمام پتانسيل هاي علمي، تجربي، مشقت بار افزاري و نرم افزاري خويش براي خدمت رساني به فعالان صنعت كفش اصفهان و توسعه ايجاد اشتغال براي اساتيد و دانشجو يان خويش به كار گيري نمايد . همچنين شركت شهركهاي صنعتي داراي مسئوليت گرديد الزامات و حمايت هاي مالي و پشتيباني خويش را براي اجراي اين طرح و شيوه اندازي و تجهيز اين محل كار براي برطرف نمودن نقص‌ پباده سازي و مدلگيري در صنعت ايجاد كفش اصفهان با همكاري خوشه كفش اصفهان بكار بندد . در اين گرد‌همايي مديريت اتحاديه كفش اصفهان هم با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم نامه، به نياز روز افزون صنعت كفش اصفهان به روز آوري مدلها و به كار گيري از طرح هاي مشتري پسند اشاره نمود . ادله گسترش خوشه كفش اصفهان هم با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم طومار به برنامه هاي بلند بازه خوشه براي متحول نمودن صنعت كفش اصفهان در حوزه هاي متعدد از جمله ارائه خدمات تخصصي پباده سازي و مدلگيري كفش، توسعه بازارهاي داخلي و صادراتي صنعت كفش اصفهان، تربيت نيروهاي انساني متخصص در مقاطع مختلف تحصيلي از ديپلم تا سطح ها عالي دانشگاهي و هم جنبش به سمت ارتقا ظرفيت ايجاد و تقويت مالي واحدهاي توليدي اشاره نمود . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۵:۰۹ توسط:charmsara موضوع:

امضاي تفاهم نامه دانشگاه هنر اصفهان و شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان با موضوع ايجاد مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان

امضاي تفاهم طومار دانش كده هنر اصفهان و كمپاني شهركهاي صنعتي استان اصفهان با زمينه توليد راءس پباده سازي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان تفاهم طومار ساخت مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان براي او‌لين بار در اصفهان ميان شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان

منعقد شد . تفاهم طومار مشترك ساخت مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان في مابين دانشكده هنر اصفهان به سر كردگي دكتر معالج كياني و كمپاني شهركهاي صنعتي استان اصفهان به رئيس عاملي دكتر بگي در محل دانشگاه هنر اصفهان به امضا رسيد . در اين تفاهم طومار كه با هدف برقراري رابطه في مابين صنعت و دانشكده با هدف

رفع خلل ها خوشه كفش اصفهان در قسمت طراحي و مدلگيري به امضا رسيد، طرفين با مسئوليت شدند تا همكاري ويژه اي را براي تحقق هدف ها پيش بيني گرديده براي توسعه و گسترش توانمندي هاي فعالين صنعت كفش اصفهان در حوزه پباده سازي و مدلگيري با استفاده از پتانسيل هاي كالج هنر داشته باشند . در اين تفاهم طومار مقرر گرديد مركز طراحي و مدلگيري و تحقيق و توسعه خوشه كفش اصفهان در راس رويش دانش كده هنر توليد گردد و اين كالج از تمام پتانسيل هاي علمي، تجربي، مشقت بار افزاري و نرم افزاري خويش براي خدمت رساني به فعالان صنعت كفش اصفهان و توسعه ايجاد اشتغال براي اساتيد و دانشجو يان خويش به كار گيري نمايد . همچنين شركت شهركهاي صنعتي داراي مسئوليت گرديد الزامات و حمايت هاي مالي و پشتيباني خويش را براي اجراي اين طرح و شيوه اندازي و تجهيز اين محل كار براي برطرف نمودن نقص‌ پباده سازي و مدلگيري در صنعت ايجاد كفش اصفهان با همكاري خوشه كفش اصفهان بكار بندد . در اين گرد‌همايي مديريت اتحاديه كفش اصفهان هم با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم نامه، به نياز روز افزون صنعت كفش اصفهان به روز آوري مدلها و به كار گيري از طرح هاي مشتري پسند اشاره نمود . ادله گسترش خوشه كفش اصفهان هم با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم طومار به برنامه هاي بلند بازه خوشه براي متحول نمودن صنعت كفش اصفهان در حوزه هاي متعدد از جمله ارائه خدمات تخصصي پباده سازي و مدلگيري كفش، توسعه بازارهاي داخلي و صادراتي صنعت كفش اصفهان، تربيت نيروهاي انساني متخصص در مقاطع مختلف تحصيلي از ديپلم تا سطح ها عالي دانشگاهي و هم جنبش به سمت ارتقا ظرفيت ايجاد و تقويت مالي واحدهاي توليدي اشاره نمود . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۵:۰۵ توسط:charmsara موضوع:

امضاي تفاهم نامه دانشگاه هنر اصفهان و شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان با موضوع ايجاد مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان

امضاي تفاهم طومار دانش كده هنر اصفهان و كمپاني شهركهاي صنعتي استان اصفهان با زمينه توليد راءس پباده سازي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان تفاهم طومار ساخت مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان براي او‌لين بار در اصفهان ميان شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان

منعقد شد . تفاهم طومار مشترك ساخت مركز طراحي و مدلگيري، تحقيق و توسعه و گسترش و توسعه بازار صنعت كفش اصفهان في مابين دانشكده هنر اصفهان به سر كردگي دكتر معالج كياني و كمپاني شهركهاي صنعتي استان اصفهان به رئيس عاملي دكتر بگي در محل دانشگاه هنر اصفهان به امضا رسيد . در اين تفاهم طومار كه با هدف برقراري رابطه في مابين صنعت و دانشكده با هدف

رفع خلل ها خوشه كفش اصفهان در قسمت طراحي و مدلگيري به امضا رسيد، طرفين با مسئوليت شدند تا همكاري ويژه اي را براي تحقق هدف ها پيش بيني گرديده براي توسعه و گسترش توانمندي هاي فعالين صنعت كفش اصفهان در حوزه پباده سازي و مدلگيري با استفاده از پتانسيل هاي كالج هنر داشته باشند . در اين تفاهم طومار مقرر گرديد مركز طراحي و مدلگيري و تحقيق و توسعه خوشه كفش اصفهان در راس رويش دانش كده هنر توليد گردد و اين كالج از تمام پتانسيل هاي علمي، تجربي، مشقت بار افزاري و نرم افزاري خويش براي خدمت رساني به فعالان صنعت كفش اصفهان و توسعه ايجاد اشتغال براي اساتيد و دانشجو يان خويش به كار گيري نمايد . همچنين شركت شهركهاي صنعتي داراي مسئوليت گرديد الزامات و حمايت هاي مالي و پشتيباني خويش را براي اجراي اين طرح و شيوه اندازي و تجهيز اين محل كار براي برطرف نمودن نقص‌ پباده سازي و مدلگيري در صنعت ايجاد كفش اصفهان با همكاري خوشه كفش اصفهان بكار بندد . در اين گرد‌همايي مديريت اتحاديه كفش اصفهان هم با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم نامه، به نياز روز افزون صنعت كفش اصفهان به روز آوري مدلها و به كار گيري از طرح هاي مشتري پسند اشاره نمود . ادله گسترش خوشه كفش اصفهان هم با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم طومار به برنامه هاي بلند بازه خوشه براي متحول نمودن صنعت كفش اصفهان در حوزه هاي متعدد از جمله ارائه خدمات تخصصي پباده سازي و مدلگيري كفش، توسعه بازارهاي داخلي و صادراتي صنعت كفش اصفهان، تربيت نيروهاي انساني متخصص در مقاطع مختلف تحصيلي از ديپلم تا سطح ها عالي دانشگاهي و هم جنبش به سمت ارتقا ظرفيت ايجاد و تقويت مالي واحدهاي توليدي اشاره نمود . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۴:۱۴ توسط:charmsara موضوع:

سومين نمايشگاه بين‌المللي كيف و كفش برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از ارتباط ها همگاني اداره توسعه و گسترش تجارت، اين نمايشگاه در فضايي به وسعت بيش از ۱۱ هزار متر مربع با حضور ۲۲۰ شركت داخلي و ۸۰ كمپاني خارجي از كشورهاي چين، تركيه، ايتاليا و آلمان داير خواهد شد . 

 
مشاركت‌كنندگان در اين نمايشگاه توليد ها خويش را در گروه‌هاي كالايي گونه هاي كفش و كيف، توليد ها چرمي، ماشين‌آلات وابسته و مواد اوليه به معرض سناريو خواهند گذاشت . 
انگيزه از برپايي اين نمايشگاه آماده آوردن فناوري‌هاي روز كشورهاي پيشرفته، شناخت با ماشين‌آلات نو براي ايجاد توليد ها چرمي كيف و كفش، ارتباط و تعامل بيشتر با توليدكنندگان داخلي و خارجي، شناخت با محصول ها نوين مرتبط با صنعت كيف و كفش با حق تقدم شناساندن ظرفيت و توانمندي‌هاي شركت‌هاي اهل ايران در ايجاد و ارايه محصول و سرويس ها تازه ميباشد . 

 
بر همين پايه اين نمايشگاه، مكان مناسبي براي سنجش توان رقابتي مشاركت‌كنندگان، ارتقاء ميزان تبليغات كاربردي صنعت هاي ذي‌ربط و همچنين آشنايي بقيه متخصصين و علاقه‌مندان با فناوري‌هاي روز اين صنعت محسوب مي شود


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۹:۵۱ توسط:charmsara موضوع:

با نقطه پايان تحريم‌ها مدتي ميباشد

با نقطه پايان تحريم‌ها مدتي ميباشد شركت‌هاي چيني و تركيه‌اي و چه بسا اروپايي براي دريافت كردن جواز و فعال سازي فروشگاه‌‌هاي پوشاك و كيف و كفش در ايران، پشت در وزارت صنعت و معدن و تجارت صف بسته‌اند . شركت‌هايي كه ميدانند بازارشان در ايران داغ‌تر از هر جاي ديگري هست . در اين در ميان هر از گاه فروشگاه‌هاي جديدي با برندهاي كنار گذاشتن و اروپايي در كلانشهرها بويژه تهران باز ميگردد . درصورتي كه خصوصي به اين فروشگاه‌ها بزنيد، مي‌بينيد كه سرشان حسابي نا مرتب ميباشد مخصوصاً وقتي كه حراج خورده ‌باشند . 


خصوصي مي زنيم به يكي از همين فروشگاه‌ها در مركز شهر كه بتازگي فعاليت‌اش را ابتدا كرده‌ هست . آخر هفته مي باشد و از عرصه حر تا چهارراه لشگر ترافيك زيادي به شيوه افتاده‌ مي‌باشد . ماشين‌ها توي صف هستند تا وارد پاركينگ مجتمع تازه تأسيس شوند . داخل مجتمع تجاري فرقي با خارج ندارد، نا مرتب شلوغ مي باشد . خبري از تخفيف و تاراج نميباشد اما كلي بشر براي بازديد و خريد آمده‌اند . 
فروشگاه‌هاي بزرگ و شيك با دكوراسيون‌هاي تازه كه لنگه‌‌شان را در پاساژهاي بالاي شهر مي شود پيدا كرد مالامال هست از مشتري . در اين سروصدا و ازدحام جمعيت وارد يكي از فروشگاه‌هايي مي شوم كه وابسته به يكي از برندهاي تركيه‌اي ميباشد . قيمت‌هاي مناسبي دارا‌هستند اما كالا لباس‌ها آنقدر بي‌كيفيت مي‌باشند كه آدم از لمس كردن‌شان پشيمان ميشود . خيلي زود مي‌فهمم كه هيچ‌كدام متعلق به اين برند تركيه‌اي نيستند و درواقع چيني ميباشند . لباس‌هاي رتبه سه و چهاري كه به اسم لباس مارك فروخته مي‌شوند؛ نكته‌اي كه خيلي از مشتري‌ها به آن اعتنا نمي‌كنند، برند چيني پشت يقه مي‌باشد . خيلي‌ها تفكر مينمايند پوشاك خارجي رتبه يك مي‌خرند! بعضا از فروشگاه‌هاي ديگر كه به اسم مارك شركت‌هاي تركيه‌ و ايتاليا و… مشغول عمل مي‌باشند يا جنس‌هاي‌شان درجه ۲ و ۳ هست يا اين‌كه پوشاك و كيف و كفشي كه عرضه ميكنند پيشنهاد از چين هست و كيفيت دوچندان پاييني دارا‌هستند . از كيفيت پوشاك اين مجتمع مي‌گذريم و محرمانه مي‌زنيم به فروشگاهي با برندي از اسپانيا در بلوار ميرداماد . فروشگاهي كه اكثر مواقع سال تخفيف وسوسه‌ كننده‌اي دارااست . لابه لاي محصولاتش جنس‌هاي چيني نيز مي فروشد . خبري هم از پوشاك اسپانيايي نمي باشد البته مدام آفريدگار سرشان نامرتب است . انگار مردم همان اسم فروشگاه مارك براي‌شان كفايت مي‌كند!


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۴:۵۲ توسط:charmsara موضوع:

نقش تبليغات بازرگاني در تحقق اقتصاد مقاومتي

امروزه از قاچاق متاع به تيتر مهمترين آفت اقتصاد مقاومتي ياد مي گردد . قاچاق كالا يكي از جريمه ها اقتصادي ميباشد كه سبب ساز بي ثباتي سرزمين گرديده و توسعه و گسترش اين پديده، تاثير مخربي بر توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال خواهد داشت . هر يك‌سري در سالهاي اخير دولت با جديت در صدد تقابل با اين پديده مخرب بر آمده مي باشد ولي لازمه دستيابي به اين هدف، همراهي مردمان مي باشد . زيرا يك جامعه انساني از مردم و دولت تشكيل شده هست . 
به اين ترتيب براي رويا رويي با اين پديده مخرب، دولت بايستي با اتخاذ تدابيري استراتژيك، هدف مردم را تحريك و با ياري آنها، به ريشه كن كردن اين بحران اقدام نمايد . 
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط ستاد مركزي نزاع با قاچاق متاع و ارز، بخش اعظم قاچاق مال مربوط به كالاهاي مصرفي ميباشد كه از حيث اعصاب شناسي، احساسات فرد نقش بسيار مهمي در خريد اين دسته محصول ايفا مي‌كند و موسسه ها فرنگي با دورانديشي از اين امر و با به كارگيري از تبليغات هدفمند و اغواكننده تلاش كردهاند تا احساسات موافق مردم را نسبت به محصولات خود جلب نمايند . به طوري كه امروزه كالاهاي خارجي آنچنان قيمت و جايگاهي براي خويش در بازارهاي داخلي پيدا كردهاند كه حتي بعضا از محصول ها داخلي هم با نامهاي خارجي به بازار عرضه مي‌شوند و در صورتيكه مسئولان ذيربط نتوانند اقدامات مطلوب به خواسته رويا رويي با تبليغات اغواكننده فرنگي داشته باشند، در كنترل مصرف جامعه به سمت استعمال از كالاهاي فرنگي قاچاق توفيقي نخواهند داشت . 
تعداد شركت ها داخلي كه توليدها با كيفيت به بازار عرضه مينمايند كم نيستند و بعضا از اين موسسه ها داخلي مانند موسسات فعال در صنعت چرم توانسته اند با تبليغات هدفمند بر مردم تاثير بگذارند به طوري كه امروزه چرم ايراني از جايگاه قابل قبولي در ذهن مصرف كننده برخوردار مي باشد و مصرف كننده داخلي معتقد هست توليدات چرمي داخلي از كيفيت بالايي برخوردار مي‌باشد و بر مبنا آمار منتشر شده به وسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متاع و ارز، كمترين ميزان قاچاق كالاهاي مجاز در سال ۱۳۹۴، مربوط به كفش و محصول ها چرمي بوده هست . 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۹:۱۷ توسط:charmsara موضوع:

نقش تبليغات بازرگاني در تحقق اقتصاد مقاومتي

امروزه از قاچاق متاع به تيتر مهمترين آفت اقتصاد مقاومتي ياد مي گردد . قاچاق كالا يكي از جريمه ها اقتصادي ميباشد كه سبب ساز بي ثباتي سرزمين گرديده و توسعه و گسترش اين پديده، تاثير مخربي بر توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال خواهد داشت . هر يك‌سري در سالهاي اخير دولت با جديت در صدد تقابل با اين پديده مخرب بر آمده مي باشد ولي لازمه دستيابي به اين هدف، همراهي مردمان مي باشد . زيرا يك جامعه انساني از مردم و دولت تشكيل شده هست . 
به اين ترتيب براي رويا رويي با اين پديده مخرب، دولت بايستي با اتخاذ تدابيري استراتژيك، هدف مردم را تحريك و با ياري آنها، به ريشه كن كردن اين بحران اقدام نمايد . 
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط ستاد مركزي نزاع با قاچاق متاع و ارز، بخش اعظم قاچاق مال مربوط به كالاهاي مصرفي ميباشد كه از حيث اعصاب شناسي، احساسات فرد نقش بسيار مهمي در خريد اين دسته محصول ايفا مي‌كند و موسسه ها فرنگي با دورانديشي از اين امر و با به كارگيري از تبليغات هدفمند و اغواكننده تلاش كردهاند تا احساسات موافق مردم را نسبت به محصولات خود جلب نمايند . به طوري كه امروزه كالاهاي خارجي آنچنان قيمت و جايگاهي براي خويش در بازارهاي داخلي پيدا كردهاند كه حتي بعضا از محصول ها داخلي هم با نامهاي خارجي به بازار عرضه مي‌شوند و در صورتيكه مسئولان ذيربط نتوانند اقدامات مطلوب به خواسته رويا رويي با تبليغات اغواكننده فرنگي داشته باشند، در كنترل مصرف جامعه به سمت استعمال از كالاهاي فرنگي قاچاق توفيقي نخواهند داشت . 
تعداد شركت ها داخلي كه توليدها با كيفيت به بازار عرضه مينمايند كم نيستند و بعضا از اين موسسه ها داخلي مانند موسسات فعال در صنعت چرم توانسته اند با تبليغات هدفمند بر مردم تاثير بگذارند به طوري كه امروزه چرم ايراني از جايگاه قابل قبولي در ذهن مصرف كننده برخوردار مي باشد و مصرف كننده داخلي معتقد هست توليدات چرمي داخلي از كيفيت بالايي برخوردار مي‌باشد و بر مبنا آمار منتشر شده به وسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متاع و ارز، كمترين ميزان قاچاق كالاهاي مجاز در سال ۱۳۹۴، مربوط به كفش و محصول ها چرمي بوده هست . 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۹:۱۷ توسط:charmsara موضوع:

نقش تبليغات بازرگاني در تحقق اقتصاد مقاومتي

امروزه از قاچاق متاع به تيتر مهمترين آفت اقتصاد مقاومتي ياد مي گردد . قاچاق كالا يكي از جريمه ها اقتصادي ميباشد كه سبب ساز بي ثباتي سرزمين گرديده و توسعه و گسترش اين پديده، تاثير مخربي بر توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال خواهد داشت . هر يك‌سري در سالهاي اخير دولت با جديت در صدد تقابل با اين پديده مخرب بر آمده مي باشد ولي لازمه دستيابي به اين هدف، همراهي مردمان مي باشد . زيرا يك جامعه انساني از مردم و دولت تشكيل شده هست . 
به اين ترتيب براي رويا رويي با اين پديده مخرب، دولت بايستي با اتخاذ تدابيري استراتژيك، هدف مردم را تحريك و با ياري آنها، به ريشه كن كردن اين بحران اقدام نمايد . 
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط ستاد مركزي نزاع با قاچاق متاع و ارز، بخش اعظم قاچاق مال مربوط به كالاهاي مصرفي ميباشد كه از حيث اعصاب شناسي، احساسات فرد نقش بسيار مهمي در خريد اين دسته محصول ايفا مي‌كند و موسسه ها فرنگي با دورانديشي از اين امر و با به كارگيري از تبليغات هدفمند و اغواكننده تلاش كردهاند تا احساسات موافق مردم را نسبت به محصولات خود جلب نمايند . به طوري كه امروزه كالاهاي خارجي آنچنان قيمت و جايگاهي براي خويش در بازارهاي داخلي پيدا كردهاند كه حتي بعضا از محصول ها داخلي هم با نامهاي خارجي به بازار عرضه مي‌شوند و در صورتيكه مسئولان ذيربط نتوانند اقدامات مطلوب به خواسته رويا رويي با تبليغات اغواكننده فرنگي داشته باشند، در كنترل مصرف جامعه به سمت استعمال از كالاهاي فرنگي قاچاق توفيقي نخواهند داشت . 
تعداد شركت ها داخلي كه توليدها با كيفيت به بازار عرضه مينمايند كم نيستند و بعضا از اين موسسه ها داخلي مانند موسسات فعال در صنعت چرم توانسته اند با تبليغات هدفمند بر مردم تاثير بگذارند به طوري كه امروزه چرم ايراني از جايگاه قابل قبولي در ذهن مصرف كننده برخوردار مي باشد و مصرف كننده داخلي معتقد هست توليدات چرمي داخلي از كيفيت بالايي برخوردار مي‌باشد و بر مبنا آمار منتشر شده به وسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متاع و ارز، كمترين ميزان قاچاق كالاهاي مجاز در سال ۱۳۹۴، مربوط به كفش و محصول ها چرمي بوده هست . 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۹:۱۶ توسط:charmsara موضوع:

نقش تبليغات بازرگاني در تحقق اقتصاد مقاومتي

امروزه از قاچاق متاع به تيتر مهمترين آفت اقتصاد مقاومتي ياد مي گردد . قاچاق كالا يكي از جريمه ها اقتصادي ميباشد كه سبب ساز بي ثباتي سرزمين گرديده و توسعه و گسترش اين پديده، تاثير مخربي بر توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال خواهد داشت . هر يك‌سري در سالهاي اخير دولت با جديت در صدد تقابل با اين پديده مخرب بر آمده مي باشد ولي لازمه دستيابي به اين هدف، همراهي مردمان مي باشد . زيرا يك جامعه انساني از مردم و دولت تشكيل شده هست . 
به اين ترتيب براي رويا رويي با اين پديده مخرب، دولت بايستي با اتخاذ تدابيري استراتژيك، هدف مردم را تحريك و با ياري آنها، به ريشه كن كردن اين بحران اقدام نمايد . 
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط ستاد مركزي نزاع با قاچاق متاع و ارز، بخش اعظم قاچاق مال مربوط به كالاهاي مصرفي ميباشد كه از حيث اعصاب شناسي، احساسات فرد نقش بسيار مهمي در خريد اين دسته محصول ايفا مي‌كند و موسسه ها فرنگي با دورانديشي از اين امر و با به كارگيري از تبليغات هدفمند و اغواكننده تلاش كردهاند تا احساسات موافق مردم را نسبت به محصولات خود جلب نمايند . به طوري كه امروزه كالاهاي خارجي آنچنان قيمت و جايگاهي براي خويش در بازارهاي داخلي پيدا كردهاند كه حتي بعضا از محصول ها داخلي هم با نامهاي خارجي به بازار عرضه مي‌شوند و در صورتيكه مسئولان ذيربط نتوانند اقدامات مطلوب به خواسته رويا رويي با تبليغات اغواكننده فرنگي داشته باشند، در كنترل مصرف جامعه به سمت استعمال از كالاهاي فرنگي قاچاق توفيقي نخواهند داشت . 
تعداد شركت ها داخلي كه توليدها با كيفيت به بازار عرضه مينمايند كم نيستند و بعضا از اين موسسه ها داخلي مانند موسسات فعال در صنعت چرم توانسته اند با تبليغات هدفمند بر مردم تاثير بگذارند به طوري كه امروزه چرم ايراني از جايگاه قابل قبولي در ذهن مصرف كننده برخوردار مي باشد و مصرف كننده داخلي معتقد هست توليدات چرمي داخلي از كيفيت بالايي برخوردار مي‌باشد و بر مبنا آمار منتشر شده به وسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متاع و ارز، كمترين ميزان قاچاق كالاهاي مجاز در سال ۱۳۹۴، مربوط به كفش و محصول ها چرمي بوده هست . 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۹:۱۶ توسط:charmsara موضوع:

نقش تبليغات بازرگاني در تحقق اقتصاد مقاومتي

امروزه از قاچاق متاع به تيتر مهمترين آفت اقتصاد مقاومتي ياد مي گردد . قاچاق كالا يكي از جريمه ها اقتصادي ميباشد كه سبب ساز بي ثباتي سرزمين گرديده و توسعه و گسترش اين پديده، تاثير مخربي بر توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال خواهد داشت . هر يك‌سري در سالهاي اخير دولت با جديت در صدد تقابل با اين پديده مخرب بر آمده مي باشد ولي لازمه دستيابي به اين هدف، همراهي مردمان مي باشد . زيرا يك جامعه انساني از مردم و دولت تشكيل شده هست . 
به اين ترتيب براي رويا رويي با اين پديده مخرب، دولت بايستي با اتخاذ تدابيري استراتژيك، هدف مردم را تحريك و با ياري آنها، به ريشه كن كردن اين بحران اقدام نمايد . 
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط ستاد مركزي نزاع با قاچاق متاع و ارز، بخش اعظم قاچاق مال مربوط به كالاهاي مصرفي ميباشد كه از حيث اعصاب شناسي، احساسات فرد نقش بسيار مهمي در خريد اين دسته محصول ايفا مي‌كند و موسسه ها فرنگي با دورانديشي از اين امر و با به كارگيري از تبليغات هدفمند و اغواكننده تلاش كردهاند تا احساسات موافق مردم را نسبت به محصولات خود جلب نمايند . به طوري كه امروزه كالاهاي خارجي آنچنان قيمت و جايگاهي براي خويش در بازارهاي داخلي پيدا كردهاند كه حتي بعضا از محصول ها داخلي هم با نامهاي خارجي به بازار عرضه مي‌شوند و در صورتيكه مسئولان ذيربط نتوانند اقدامات مطلوب به خواسته رويا رويي با تبليغات اغواكننده فرنگي داشته باشند، در كنترل مصرف جامعه به سمت استعمال از كالاهاي فرنگي قاچاق توفيقي نخواهند داشت . 
تعداد شركت ها داخلي كه توليدها با كيفيت به بازار عرضه مينمايند كم نيستند و بعضا از اين موسسه ها داخلي مانند موسسات فعال در صنعت چرم توانسته اند با تبليغات هدفمند بر مردم تاثير بگذارند به طوري كه امروزه چرم ايراني از جايگاه قابل قبولي در ذهن مصرف كننده برخوردار مي باشد و مصرف كننده داخلي معتقد هست توليدات چرمي داخلي از كيفيت بالايي برخوردار مي‌باشد و بر مبنا آمار منتشر شده به وسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متاع و ارز، كمترين ميزان قاچاق كالاهاي مجاز در سال ۱۳۹۴، مربوط به كفش و محصول ها چرمي بوده هست . 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۷:۴۷ توسط:charmsara موضوع: